ΠΡΑΚΤΙΚΟ 39/08-04-2021

Στην Κόρινθο και στα γραφεία του Συλλόγου σήμερα, 8 Απριλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 6.30μ.μ. , συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. του Συλλόγου. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, παρόντα όλα τα μέλη εκτός της κ. Ζερβού Ε., ο Πρόεδρος κ. Ζιάκας Ευάγγελος εισηγήθηκε τα θέματα συζήτησης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: «Εθελοντική αιμοδοσία την Δευτέρα 12 Απριλίου 2021».

Ο Πρόεδρος κ. Ζιάκας Ευάγγελος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι την Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 από τις 09.00 π.μ. έως τις 13.00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η εθελοντική αιμοδοσία του Συλλόγου μας μαζί με την Α΄ΕΛΜΕ στο αμφιθέατρο του 4ου Λυκείου Κορίνθου, σε συνεργασία με το Γ.Ν. Κορίνθου. Ομόφωνα αποφασίστηκε να σταλεί στα σχολεία η πρόσκληση για τη συμμετοχή των συναδέλφων εκπαιδευτικών.

Θέμα 2ο: «Επιστολή διαμαρτυρίας για το Πειραματικό Δημοτικό Αλμυρής και παράσταση διαμαρτυρίας στη Δ/νση Π.Ε. την Παρασκευή 9/4 στις 11.00.π.μ.»

Ο Πρόεδρος κ. Ζιάκας Ευάγγελος εισηγήθηκε στα μέλη του Δ.Σ. την αποστολή κειμένου διαμαρτυρίας για την πρόταση του Δ/ντή Π.Ε. Κορινθίας να μετατραπεί σε Πειραματικό το Δημοτικό Σχολείο Αλμυρής. Η επιστολή θα κοινοποιηθεί στον Δ/ντή Π.Ε. Κορινθίας ,στους συναδέλφους στα σχολεία, στη ΔΟΕ και στα ΜΜΕ. Επίσης, ο κ. Ζιάκας εισηγήθηκε την πραγματοποίηση παράστασης διαμαρτυρίας στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Κορινθίας την Παρασκευή 9/4 στις 11.00.π.μ., με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και γονέων από το Δημοτικό Σχολείο Αλμυρής. Η πρόταση ψηφίστηκε ομόφωνα.

Θέμα 3ο: «Ανακοίνωση για την ανασυγκρότηση του ΠΥΣΠΕ».

Ο Πρόεδρος κ. Ζιάκας Ευάγγελος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι η κ. Μαυροματίδου Θεώνη παραιτήθηκε από δοτό μέλος του «νόθου» ΠΥΣΠΕ Κορινθίας, συντασσόμενη με τις θέσεις της ΔΟΕ και του κλάδου μας. Ο κ. Ζιάκας εισηγήθηκε τη σύνταξη επιστολής- κάλεσμα για παραίτηση των «φερόμενων» αιρετών και των υπόλοιπων δοτών μελών του ΠΥΣΠΕ Κορινθίας, υπενθυμίζοντας την απόφαση της ΔΟΕ (04-01-2021). Παράλληλα, όλα τα μέλη του Δ.Σ. που ήταν παρόντα στη συνεδρίαση κάλεσαν για μία ακόμη φορά τον κ. Μπαχταλιά Νικόλαο να παραιτηθεί από αναπληρωματικό δοτό μέλος του ΠΥΣΠΕ. Ο κ. Μπαχταλιάς αρνήθηκε να το πράξει και επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους. Η πρόταση για ανακοίνωση- καταγγελία ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία.

Θέμα 4ο: «Οικονομική ενίσχυση οικογένειας συναδέλφων εκπαιδευτικών».

Ο κ. Ζιάκας ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι η ΔΟΕ έχει στείλει στο Σύλλογό μας το αίτημα για οικονομική ενίσχυση για λόγους υγείας οικογένειας συναδέλφων του ΣΕΠΕ Κέρκυρας. Ομόφωνα αποφασίστηκε να αποσταλεί το αίτημα στα σχολεία.

Κατόπιν τούτου, λύεται η συνεδρίαση, συντάσσεται το παρόν πρακτικό, διαβάζεται και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ          ΤΑ ΜΕΛΗ

vasta.jpg