ΠΡΑΚΤΙΚΟ 38/05-03-2021

Στην Κόρινθο σήμερα, 5 Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 6.30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. του Συλλόγου, μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω των έκτακτων μέτρων κατά της πανδημίας. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, παρόντα όλα τα μέλη εκτός του κ. Μπαχταλιά Νικ. και του κ. Μαρδίκη Θ., ο Πρόεδρος κ. Ζιάκας Ευάγγελος εισηγήθηκε τα θέματα συζήτησης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: Αξιολόγηση σχολικών μονάδων. Αποτίμηση του αποτελέσματος της απεργίας-αποχής.

Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων του Συλλόγου μας στην Απεργία – Αποχή είναι καθολική (39 στα 39 Δημοτικά και 47 στα 51 - ως τώρα - Νηπιαγωγεία)! Η συντριπτική πλειοψηφία 90% των συναδέλφων τάχθηκε υπέρ της Απεργίας – Αποχής με τις περισσότερες αποφάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων, παρά τις πιέσεις μερικών Διευθυντών/-ντριών , να είναι σχεδόν ομόφωνες. Το Δ.Σ. θα ενημερώσει και καλεί και τα υπόλοιπα Νηπιαγωγεία να μπουν στην Απεργία-Αποχή. Η πρόταση ψηφίστηκε ομόφωνα.

Θέμα 2ο: Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολικών μονάδων.

Καλούμε όλους τους Συλλόγους Διδασκόντων να μην προχωρήσουν στη σύνταξη του Κανονισμού Λειτουργίας. Δεν πρόκειται απλά για έναν κανονισμό που θα συνταχθεί με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Είναι ο «εξωτερικός» Κανονισμός που θα επιβάλλεται από τον συντονιστή και την κυβέρνηση και καθόλου τυχαία, ένας από τους δείκτες αξιολόγησης της σχολικής μονάδας! Το Δ.Σ. καλεί κανένα σχολείο να μην μπει στη διαδικασία διαμόρφωσης τέτοιου κανονισμού κι απαιτεί να τοποθετηθεί άμεσα και το Δ.Σ. της ΔΟΕ για το θέμα. Η πρόταση ψηφίστηκε ομόφωνα.

Θέμα 3ο: Σχολικά γεύματα.

Απαράδεκτη και προκλητική είναι η ενέργεια του Υπουργείου να μη μεριμνήσει για την έγκαιρη υπογραφή των συμβάσεων με αποτέλεσμα να σταματήσουν τα σχολικά γεύματα εν μέσω πανδημίας, με χιλιάδες λαϊκές οικογένειες να μαστίζονται από την ανεργία και τα παιδιά τους να πεινάνε. Να επανέλθουν άμεσα και να γενικευτούν τα σχολικά γεύματα με κρατική ευθύνη, υποδομή, προσωπικό και φροντίδα! Η πρόταση ψηφίστηκε ομόφωνα.

Θέμα 4ο: Λειτουργία της ομάδας Facebook: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε ότι το Προεδρείο πρέπει να έχει τη διαχείριση της ομάδας του Facebook με την επίσημη ονομασία του Συλλόγου μας. Η πρόταση ψηφίστηκε ομόφωνα.

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Παραίτηση ψευτοαιρετών και δοτών μελών του ΠΥΣΠΕ.  

Το Δ.Σ του Συλλόγου μας αποφάσισε να αποστείλει ατομική επιστολή σε όλους τους συναδέλφους που ορίστηκαν μέλη του ΠΥΣΠΕ Κορινθίας καθώς και του Διευρυμένου ΠΥΣΠΕ και να τους καλέσει να υποβάλουν την παραίτησή τους από αυτά. Τονίζουμε για μια ακόμη φορά ότι η συμμετοχή τους σε αυτά είναι αντίθετη με τις αποφάσεις του Δ.Σ του Συλλόγου μας (βλ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32/04-11-20) καθώς και με την απόφαση της ΔΟΕ και ότι σε περίπτωση μη παραίτησής τους ,το Δ.Σ θα κινήσει τις διαδικασίες για τη διαγραφή τους από το Σύλλογό μας από την επόμενη Γ.Σ. Η πρόταση ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία.

Θέμα 2ο: Οικονομική βοήθεια στα Νηπιαγωγεία της ΔΥΕΠ.

Ομόφωνα αποφασίστηκε να δοθεί χρηματικό ποσό για την αγορά παιδαγωγικού υλικού για τα παιδιά των δύο Τμημάτων Νηπιαγωγείου ΔΥΕΠ που λειτουργούν εντός της ανοιχτής Δομής προσφύγων και μεταναστών στην Κόρινθο.

Θέμα 3ο: Απάντηση στη ΔΑΚΕ Π.Ε. Κορινθίας.

Στην τελευταία της ανακοίνωση η ΔΑΚΕ Π.Ε. Κορινθίας γράφει: «Θεωρούμε απαράδεκτο και αντιδεοντολογικό να χρησιμοποιείται ο επίσημος λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Κορίνθου για την προώθηση παραταξιακών ανακοινώσεων στα σχολεία». Εμείς απαντάμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι, από υπηρεσιακό καθήκον, να προωθούμε ανάλογα αιτήματα. Από τη στιγμή που κατατέθηκε το αίτημα από συγκεκριμένη παράταξη, έπρεπε να προωθηθεί στα Σχολεία του Συλλόγου μας. Η πρόταση ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία.

Κατόπιν τούτου, λύεται η συνεδρίαση, συντάσσεται το παρόν πρακτικό, διαβάζεται και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ          ΤΑ ΜΕΛΗ

vasta.jpg