ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35/04-02-2021

Στην Κόρινθο και στα γραφεία του Συλλόγου σήμερα, 4 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 6.30μ.μ. , συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. του Συλλόγου. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, παρόντα όλα τα μέλη εκτός του κ. Μπαχταλιά Νικ., ο Πρόεδρος κ. Ζιάκας Ευάγγελος εισηγήθηκε τα θέματα συζήτησης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: «Ανασυγκρότηση του Δ.Σ. για τη θέση του Ταμία».

Ο Πρόεδρος κ. Ζιάκας Ευάγγελος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι σύμφωνα με τη ΔΟΕ, ο Πρόεδρος του Συλλόγου των Εκπαιδευτικών δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και Ταμίας. Για το λόγο αυτό, πρέπει ένα από τα μέλη του Δ.Σ. να αναλάβει τη θέση του Ταμία. Ο Πρόεδρος πρότεινε τον κ. Κατελούζο Ι. για τη θέση του Ταμία του Συλλόγου. Η πρόταση ψηφίστηκε ομόφωνα.

Θέμα 2ο: «Ανακοίνωση για την παραίτηση των «φερόμενων» αιρετών και των δοτών μελών του ΠΥΣΠΕ Κορινθίας».

Ο Πρόεδρος κ. Ζιάκας εισηγήθηκε τη σύνταξη επιστολής- κάλεσμα για παραίτηση των «φερόμενων» αιρετών και των δοτών μελών του ΠΥΣΠΕ Κορινθίας, υπενθυμίζοντας την απόφαση της ΔΟΕ (04-01-2021). Η κ. Ζερβού Ε., η οποία είναι αναπληρωματικό «αιρετό» μέλος του ΠΥΣΠΕ δήλωσε ότι θα παραιτηθεί. Η πρόταση ψηφίστηκε ομόφωνα.

Θέμα 3ο: «Ανακοίνωση για την αξιολόγηση».

Ο κ. Ζιάκας επανέλαβε στα μέλη του Δ.Σ. την επίσημη θέση της ΔΟΕ για το θέμα της αξιολόγησης της σχολικής μονάδας, η οποία είναι η υλοποίηση της απεργίας-αποχής. Πρότεινε να στείλουμε επιστολή στα σχολεία για ενημέρωση των συναδέλφων. Ο κ. Κατελούζος πρότεινε επίσης να ενημερώσουμε τους συναδέλφους μέσω webex, αφού δεν μπορούμε να κάνουμε έκτακτη Γ.Σ., λόγω της πανδημίας και να φτιάξουμε έντυπο υλικό που θα μοιραστεί στα σχολεία. Οι προτάσεις αυτές ψηφίστηκαν ομόφωνα.

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα: «Καταδίκη του ψευδούς και συκοφαντικού δημοσιεύματος κατά της ΔΑΚΕ Κορινθίας στην ιστοσελίδα alfavita».

Ομόφωνα τα μέλη του Δ.Σ. καταδίκασαν το κατάπτυστο ψευδές και συκοφαντικό δημοσίευμα στην ιστοσελίδα alfavita, το οποίο στρέφεται κατά της συναδέλφου και μέλους του Δ.Σ. κ. Ζερβού Ε.

Κατόπιν τούτου, λύεται η συνεδρίαση, συντάσσεται το παρόν πρακτικό, διαβάζεται και υπογράφεται ως εξής:

vasta.jpg