ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34/20-01-2021

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34/20-01-2021
Στην Κόρινθο και στα γραφεία του Συλλόγου σήμερα, 20 Ιανουαρίου
2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6.30μ.μ. , συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση το Δ.Σ. του Συλλόγου. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, παρόντα
όλα τα μέλη, ύστερα από την ανασυγκρότηση που προηγήθηκε, ο
Πρόεδρος κ. Ζιάκας Ευάγγελος εισηγήθηκε τα θέματα συζήτησης.
Θέμα 1 ο : «Συζήτηση για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια».
Ο Πρόεδρος κ. Ζιάκας επανέλαβε στα μέλη του Δ.Σ. ότι είμαστε
υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε τις αποφάσεις της Ομοσπονδίας μας για
το θέμα της συγκρότησης των Υπηρεσιακών Συμβουλίων και για τους
«εκλεγμένους αιρετούς» και για τους διορισμένους («δοτούς»)
«εκπροσώπους». Για το λόγο αυτό, πρότεινε να ξαναστείλουμε επιστολή
για την απόσυρση των υποψηφιοτήτων από το ΠΥΣΠΕ Κορινθίας και σε
περίπτωση που δεν παραιτηθούν, ο Σύλλογος θα ακολουθήσει τη
διαδικασία διαγραφής στη Γ.Σ. Η πρόταση ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία
από την Α.ΔΗ.ΣΥ., την Α.Σ.Ε.-ΠΑΜΕ και τους Εκπαιδευτικούς Εν Δράσει.
Ακόμα, ο κ. Ζιάκας εγκάλεσε τον κ. Μπαχταλιά Νικ. ,διότι έχει κάνει αίτηση
για διορισμένο μέλος στο ΠΥΣΠΕ Κορινθίας, ενώ είναι μέλος του Δ.Σ. Στην
προηγούμενη συνεδρίαση είχε ψηφίσει να παραιτηθούν όσοι εκλεγούν στις
ηλεκτρονικές εκλογές, έτσι ώστε να μην νομιμοποιηθεί το αποτέλεσμά
τους. Ο κ. Μπαχταλιάς απάντησε ότι δεν θεωρεί ότι πρέπει να παραιτηθεί
από διορισμένο μέλος του ΠΥΣΠΕ, διότι τον κάλεσε η Υπηρεσία και πρέπει
να ανταποκριθεί. Επίσης, δεν θεωρεί ότι πρέπει να παραιτηθεί από το Δ.Σ.
του Συλλόγου κι ότι δεν του φαίνεται κακό να μπορεί να είναι ταυτόχρονα
και διορισμένο μέλος του ΠΥΣΠΕ και μέλος του Δ.Σ του Συλλόγου.
Τα δύο μέλη της Α.ΔΗ.ΣΥ, το μέλος της Α.Σ.Ε., το μέλος των
Εκπαιδευτικών Εν Δράσει και το μέλος της ΔΑΚΕ Ζερβού Ε. ομόφωνα τον
καλούν να παραιτηθεί είτε από διορισμένο μέλος του ΠΥΣΠΕ είτε από Δ.Σ.
του Συλλόγου, αλλιώς το Δ.Σ. θα ακολουθήσει κι εδώ τη διαδικασία της
διαγραφής μέλους στη Γ.Σ.
Θέμα 2 ο : «Συζήτηση για την ιστοσελίδα του ΣΕΠΕ.Κ»
Ο Πρόεδρος κ. Ζιάκας πρότεινε να κρατήσουμε την ιστοσελίδα του
Συλλόγου, καθώς δεν κοστίζει πολύ ακριβά η συντήρησή της. Ομόφωνα
αποφασίστηκε η τακτική ενημέρωσή της.
Θέμα 3 ο : «Ανακοίνωση για τη λήξη των συμβάσεων των
αναπληρωτών με 3μηνη σύμβαση εργασίας».
Ομόφωνα αποφασίστηκε να στείλει ο Σύλλογος ανακοίνωση στα σχολεία
για τη λήξη των 3μηνων συμβάσεων των αναπληρωτών. Σε ορισμένες
περιπτώσεις οι συμβάσεις δεν ανανεώθηκαν από τον Δ/ντή Π.Ε. Κορινθίας.
Ο Σύλλογος διεκδικεί μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών και 
κατάργηση των 3μηνων συμβάσεων που οδηγούν στην παραιτέρω
ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας.
Θέμα 4 ο : «Ανακοίνωση για την Πανεπιστημιακή Αστυνομία».
Ο Σύλλογος κατά πλειοψηφία αποφάσισε να στείλει ανακοίνωση στα
σχολεία για το θέμα της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας. Ο Σύλλογος είναι
αντίθετος στην από κοινού απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη
και της Υπουργού Παιδείας να δημιουργήσουν ένα ειδικό σώμα καταστολής
για τα πανεπιστήμια. Η ένταση της αστυνόμευσης και της καταστολής δεν
αποτελεί λύση σε κανένα πρόβλημα.
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Θέμα 1 ο : «Συνδρομή των μονίμων εκπαιδευτικών στο ΣΕΠΕ.Κ»
Ο κ. Ζιάκας πρότεινε οι κρατήσεις από τη μισθοδοσία των μονίμων
συναδέλφων υπέρ του Συλλόγου να γίνουν σε 3 δόσεις των €10 κατά τους
μήνες Μάρτιο-Απρίλιο-Μάιο 2021. Η πρόταση ψηφίστηκε ομόφωνα.
Θέμα 2 ο: « Έγκαιρη ενημέρωση των σχολείων από το Δήμο
Κορινθίων σε έκτακτες περιπτώσεις».
Ο κ. Ζιάκας πρότεινε να ζητήσουμε από το Δήμο Κορινθίων να ενημερώνει
έγκαιρα τα σχολεία όταν πρόκειται να κλείσουν λόγω κακών καιρικών
συνθηκών κι όχι την τελευταία στιγμή, διότι ταλαιπωρούνται και οι γονείς
και οι εκπαιδευτικοί που μετακινούνται εκτός νομού. Επίσης, ο Δήμος
πρέπει να ενημερωθεί για τα σχολεία που έχουν καταργηθεί από χρόνια,
έτσι ώστε στις ανακοινώσεις του να συμπεριλαμβάνει μόνο τα σχολεία που
βρίσκονται σε λειτουργία κατά το τρέχον σχολικό έτος. Η πρόταση
ψηφίστηκε ομόφωνα.
Κατόπιν τούτου, λύεται η συνεδρίαση, συντάσσεται το παρόν πρακτικό,
διαβάζεται και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ευάγγελος Ζιάκας Βασιλική Σενή
1. Θ. Μαρδίκης
2. Ι. Κατελούζος
3. Ε. Ζερβού
4. Ν. Μπαχταλιάς
antistasi.jpg