ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31/21-10-2020

Στην Κόρινθο και στα γραφεία του Συλλόγου σήμερα, 21 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6.30μ.μ. , συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Δ.Σ. του Συλλόγου. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, παρόντα όλα τα μέλη, η Πρόεδρος εισηγήθηκε το μοναδικό θέμα συζήτησης:

«Απόσυρση των ψηφοδελτίων όλων των παρατάξεων από τις ηλεκτρονικές εκλογές για ανάδειξη αιρετών του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κορινθίας».

Η Πρόεδρος κ. Ε. Ζερβού διάβασε στα μέλη του Δ.Σ. την επιστολή της ΔΟΕ, η οποία προτρέπει τους Συλλόγους να πάρουν αποφάσεις απόσυρσης των ψηφοδελτίων όλων των παρατάξεων και να μην λάβουν μέρος στις ηλεκτρονικές εκλογές της 7ης Νοεμβρίου. Ύστερα από διεξοδική συζήτηση, το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την συντεταγμένη απόσυρση όλων των ψηφοδελτίων από τις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου για ανάδειξη αιρετών του Π.Υ.Σ.Π.Ε. και την κατάθεση των αιτήσεων απόσυρσης στη Διεύθυνση Π. Ε. Κορινθίας. Επίσης, ομόφωνα αποφάσισε να μην ορίσει κανέναν συνάδελφο εκπαιδευτικό ως εκπρόσωπο στις Εφορευτικές Επιτροπές, εφαρμόζοντας τις συλλογικές αποφάσεις της ΔΟΕ.

Κατόπιν τούτου, λύεται η συνεδρίαση, συντάσσεται το παρόν πρακτικό, διαβάζεται και υπογράφεται ως εξής:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ        Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ

Ελένη Ζερβού               Βασιλική Σενή             1. Κ. Ραντίτσας

                2. Ε. Ζιάκας

                                                                       3. Θ. Μαρδίκης

                                                                      4. Ι. Κατελούζος

                                                                       5. Ν. Μπαχταλιάς

antistasi.jpg