ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30/07-10-2020

Στην Κόρινθο και στα γραφεία του Συλλόγου σήμερα, 7 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.00μ.μ. , συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. του Συλλόγου. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, παρόντα όλα τα μέλη πλην του κ. Κ. Ραντίτσα, η Πρόεδρος εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο: «Αιμοδοσία Οκτωβρίου 2020».

Η Πρόεδρος κ. Ε. Ζερβού ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020 ο Σύλλογός μας και Α΄ΕΛΜΕ Κορινθίας θα διοργανώσουν εθελοντική αιμοδοσία στο 4ο Λύκειο Κορίνθου και ώρες 9.00-13.00 με όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης. Τα μέλη του Δ.Σ. ομόφωνα συμφώνησαν να πραγματοποιηθεί.

Θέμα 2ο:«Ερώτημα προς τη ΔΟΕ για πραγματοποίηση συνέλευσης και εκλογών για νέο Δ.Σ».

Ο συνάδελφος Ι. Κατελούζος είχε ζητήσει από την Πρόεδρο να σταλεί ένα ερώτημα στη ΔΟΕ για πραγματοποίηση γενικής συνέλευσης του Συλλόγου και εκλογών για νέο Δ.Σ. Ομόφωνα αποφασίστηκε τελικά να μην σταλεί το ερώτημα, διότι λόγω του covid-19 έχουν ανασταλεί όλες οι γενικές συνελεύσεις των Συλλόγων και η θητεία των μελών των Δ.Σ τους έχει παραταθεί έως τις 31-12-2020.

Θέμα 3ο: «Ανακοίνωση του Συλλόγου για τις τρίμηνες συμβάσεις εργασίας των αναπληρωτών».

Η Πρόεδρος εισηγήθηκε στα μέλη του Δ.Σ το θέμα των τρίμηνων συμβάσεων των αναπληρωτών. Η ΔΟΕ είναι αντίθετη στην πρόσληψη αναπληρωτών για ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα, λόγω των αυξημένων αναγκών των σχολείων σε εκπαιδευτικούς . Πάγια θέση του κλάδου είναι οι μαζικοί μόνιμοι διορισμοί, ενώ οι τρίμηνες συμβάσεις οδηγούν στην ενίσχυση της ελαστικής εργασίας. Ομόφωνα αποφασίστηκε να στείλει ο Σύλλογος στα σχολεία ανακοίνωση καταγγελίας των τρίμηνων συμβάσεων.

Θέμα 4ο: «Ανακοίνωση του Συλλόγου για την ηλεκτρονική ψηφοφορία για τα υπηρεσιακά συμβούλια -Εγγραφή νέων μελών και πληρωμή συνδρομής».

Η Πρόεδρος εισηγήθηκε στα μέλη του Δ.Σ. πως έχει δημιουργηθεί πρόβλημα με τις εγγραφές των νέων μελών και την πληρωμή της συνδρομής τους στο Σύλλογο, λόγω covid-19. Συζητήθηκε η λύση της πληρωμής μέσω e-banking ή δια ζώσης μία συγκεκριμένη μέρα, ορισμένη από Δ.Σ. Δεν πάρθηκε οριστική απόφαση. Το θέμα παραπέμπεται για συζήτηση στο επόμενο Δ.Σ.  

Θέμα 5ο: «Ανακοίνωση- συμπαράσταση στους εκπαιδευτικούς Β/θμιας που καλούνται να κάνουν τηλεκπαίδευση και να βάζουν απουσίες στους μαθητές – καταληψίες».

Η Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα των απουσιών που καλούνται να βάλουν στους μαθητές- καταληψίες οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί της Β/θμιας Εκπαίδευσης, κατά τη διάρκεια της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Εξέφρασε την άποψη πως δεν είναι ευθύνη των εκπαιδευτικών να παρακολουθούν τις κινήσεις των μαθητών για να διαπιστώσουν αν είναι όντως καταληψίες ή όχι. Ομόφωνα αποφασίστηκε να στείλει ο Σύλλογος στα σχολεία ανακοίνωση συμπαράστασης στους συναδέλφους της Β/θμιας.

Θέμα 6ο:«Συγκέντρωση στοιχείων για τον covid και αποστολή τους στη ΔΟΕ».

Η Πρόεδρος διάβασε στα μέλη του Δ.Σ. το σχετικό e-mail της ΔΟΕ, το οποίο πρέπει ο Σύλλογος να αποστείλει στα σχολεία για τη συγκέντρωση στοιχείων για τον covid-19. Ομόφωνα αποφασίστηκε η άμεση αποστολή του στα σχολεία και στη συνέχεια τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν να αποσταλούν στη ΔΟΕ.

Θέμα 7ο: «Αλλαγή ώρας του Δ.Σ».

Η Πρόεδρος εισηγήθηκε την αλλαγή της ώρας συνεδρίασης του Δ.Σ. Αντί για τις 7.00 μ.μ., η συνεδρίαση να πραγματοποιείται στις 6.30μ.μ. Η πρόταση ψηφίστηκε ομόφωνα.

Κατόπιν τούτου, λύεται η συνεδρίαση, συντάσσεται το παρόν πρακτικό, διαβάζεται και υπογράφεται ως εξής:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ        Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ              ΤΑ ΜΕΛΗ

Ελένη Ζερβού               Βασιλική Σενή             1. Ε. Ζιάκας

                  2. Θ. Μαρδίκης

                                                                          3. Ι. Κατελούζος

                                                                         4. Ν. Μπαχταλιάς

antistasi.jpg