ΠΡΑΚΤΙΚΟ 39/08-04-2021

Στην Κόρινθο και στα γραφεία του Συλλόγου σήμερα, 8 Απριλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 6.30μ.μ. , συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. του Συλλόγου. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, παρόντα όλα τα μέλη εκτός της κ. Ζερβού Ε., ο Πρόεδρος κ. Ζιάκας Ευάγγελος εισηγήθηκε τα θέματα συζήτησης.

Περισσότερα...

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 38/05-03-2021

Στην Κόρινθο σήμερα, 5 Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 6.30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. του Συλλόγου, μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω των έκτακτων μέτρων κατά της πανδημίας. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, παρόντα όλα τα μέλη εκτός του κ. Μπαχταλιά Νικ. και του κ. Μαρδίκη Θ., ο Πρόεδρος κ. Ζιάκας Ευάγγελος εισηγήθηκε τα θέματα συζήτησης.

Περισσότερα...

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34/20-01-2021

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34/20-01-2021
Στην Κόρινθο και στα γραφεία του Συλλόγου σήμερα, 20 Ιανουαρίου
2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6.30μ.μ. , συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση το Δ.Σ. του Συλλόγου. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, παρόντα
όλα τα μέλη, ύστερα από την ανασυγκρότηση που προηγήθηκε, ο
Πρόεδρος κ. Ζιάκας Ευάγγελος εισηγήθηκε τα θέματα συζήτησης.
Θέμα 1 ο : «Συζήτηση για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια».
Ο Πρόεδρος κ. Ζιάκας επανέλαβε στα μέλη του Δ.Σ. ότι είμαστε
υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε τις αποφάσεις της Ομοσπονδίας μας για
το θέμα της συγκρότησης των Υπηρεσιακών Συμβουλίων και για τους
«εκλεγμένους αιρετούς» και για τους διορισμένους («δοτούς»)
«εκπροσώπους». Για το λόγο αυτό, πρότεινε να ξαναστείλουμε επιστολή
για την απόσυρση των υποψηφιοτήτων από το ΠΥΣΠΕ Κορινθίας και σε
περίπτωση που δεν παραιτηθούν, ο Σύλλογος θα ακολουθήσει τη
διαδικασία διαγραφής στη Γ.Σ. Η πρόταση ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία
από την Α.ΔΗ.ΣΥ., την Α.Σ.Ε.-ΠΑΜΕ και τους Εκπαιδευτικούς Εν Δράσει.
Ακόμα, ο κ. Ζιάκας εγκάλεσε τον κ. Μπαχταλιά Νικ. ,διότι έχει κάνει αίτηση
για διορισμένο μέλος στο ΠΥΣΠΕ Κορινθίας, ενώ είναι μέλος του Δ.Σ. Στην
προηγούμενη συνεδρίαση είχε ψηφίσει να παραιτηθούν όσοι εκλεγούν στις
ηλεκτρονικές εκλογές, έτσι ώστε να μην νομιμοποιηθεί το αποτέλεσμά
τους. Ο κ. Μπαχταλιάς απάντησε ότι δεν θεωρεί ότι πρέπει να παραιτηθεί
από διορισμένο μέλος του ΠΥΣΠΕ, διότι τον κάλεσε η Υπηρεσία και πρέπει
να ανταποκριθεί. Επίσης, δεν θεωρεί ότι πρέπει να παραιτηθεί από το Δ.Σ.
του Συλλόγου κι ότι δεν του φαίνεται κακό να μπορεί να είναι ταυτόχρονα
και διορισμένο μέλος του ΠΥΣΠΕ και μέλος του Δ.Σ του Συλλόγου.
Τα δύο μέλη της Α.ΔΗ.ΣΥ, το μέλος της Α.Σ.Ε., το μέλος των
Εκπαιδευτικών Εν Δράσει και το μέλος της ΔΑΚΕ Ζερβού Ε. ομόφωνα τον
καλούν να παραιτηθεί είτε από διορισμένο μέλος του ΠΥΣΠΕ είτε από Δ.Σ.
του Συλλόγου, αλλιώς το Δ.Σ. θα ακολουθήσει κι εδώ τη διαδικασία της
διαγραφής μέλους στη Γ.Σ.

Περισσότερα...

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35/04-02-2021

Στην Κόρινθο και στα γραφεία του Συλλόγου σήμερα, 4 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 6.30μ.μ. , συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. του Συλλόγου. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, παρόντα όλα τα μέλη εκτός του κ. Μπαχταλιά Νικ., ο Πρόεδρος κ. Ζιάκας Ευάγγελος εισηγήθηκε τα θέματα συζήτησης.

Περισσότερα...

antistasi.jpg