Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς για παράνομες ενέργειες στο πλαίσιο της εφαρμογής της διαδικασίας της αξιολόγησης

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. σε συνέχεια της αποστολής, στις 4 Νοεμβρίου, εξώδικης       διαμαρτυρίας – καταγγελίας κατά της Υπουργού Παιδείας και του Γενικού Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ., με σημερινή απόφασή του προχωρά στην υποβολή μηνυτήριας αναφοράς, κατά παντός υπευθύνου, για όλες τις παράνομες ενέργειες στις οποίες έχει καταφύγει η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ., συμπαρασύροντας και στελέχη της εκπαίδευσης,  προκειμένου να εφαρμόσει με τον στρεβλό τρόπο που η ίδια αντιλαμβάνεται την αυτοαξιολόγηση                                  - αξιολόγηση  των σχολικών μονάδων.

Ενημέρωση για τις αναρτήσεις των εκθέσεων εσωτερικής αξιολόγησης του σχ. έτους 2020-2021

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί τους διευθυντές/ντριες και προϊστάμενους/ες όλων των δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων της χώρας, αμέσως μετά το κλείσιμο της σχετικής πλατφόρμας του Ι.Ε.Π., να καταθέσουν στους συλλόγους διδασκόντων, αντίγραφα (από την πλατφόρμα) των εκθέσεων εσωτερικής αξιολόγησης που ανάρτησαν. Επειδή η διαφάνεια και η πλήρης ενημέρωση όλων των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας, ειδικά για θέματα που αφορούν τους συλλόγους διδασκόντων, είναι αυτονόητη υποχρέωση, καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων, σε περιπτώσεις άρνησης, να καταθέσουν έγγραφο αίτημα το οποίο θα πρωτοκολληθεί στο βιβλίο του πρωτοκόλλου του σχολείου, με το οποίο θα ζητούν να τους δοθούν τα παραπάνω αντίγραφα.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Θέμα: «Διαδικασίες Συλλογικού Προγραμματισμού, Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης σχολικής μονάδας ».

Συνάδελφοι-ισσες,

Ύστερα από ερωτήματα συναδέλφων καταθέτουμε τα παρακάτω:

1. Ανάθεση από Διευθυντές/ντριες.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 του ν. 4823/2021 και αρθ 10 παρ 1 εδαφ (α): «Εφόσον, κατά τη διάρκεια συγκεκριμένου σχολικού έτους ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν συγκληθεί ή δεν συνεδριάσει ή για οποιονδήποτε λόγο δεν προβεί εν γένει στις ενέργειες της αρμοδιότητάς του, όπως αυτές καθορίζονται στα άρθρα 47 και 47Α του ν. 4547/2018 (Α’ 102), αμέσως μετά την παρέλευση δεκαημέρου από τη λήξη των προθεσμιών που ορίζονται στα άρθρα αυτά και χωρίς υπαίτια βραδύτητα, στην περίπτωση που δεν προβλέπονται προθεσμίες, ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας προβαίνει, όσον αφορά στο σχολικό αυτό έτος, σε όσες από τις ενέργειες της αρμοδιότητας του Συλλόγου Διδασκόντων εξακολουθούν να παραλείπονται από τον σύλλογο, με τη συνεργασία του Συμβούλου Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας, εφαρμόζοντας κατά τα λοιπά αναλόγως τα ως άνω άρθρα.»

Από τα παραπάνω φαίνεται ξεκάθαρα ότι όπου οι Σ.Δ. συνεδρίασαν και πήραν αποφάσεις δεν μπορεί να γίνει ανάθεση από τους/τις Διευθυντές/ντριες.

Προφορικές "εντολές" Γ.Γ για την αξιολόγηση

Η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. εξαντλεί την «εφευρετικότητά» της σε παράνομες εντολές προς τα στελέχη εκπαίδευσης. Τους γυρίζουμε, ενωμένοι, την πλάτη. Δεν διχαζόμαστε. Είμαστε όλοι μαζί στον κοινό αγώνα για την υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου.

                Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι η, πανικόβλητη, πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. αδυνατώντας να αντιμετωπίσει την αποφασιστική, μαζική και συλλογική στάση των εκπαιδευτικών, μέσα από τις αποφάσεις των συλλόγων διδασκόντων σε σχέση με τον Απολογισμό του σχ. έτους 2020-21 και τον Προγραμματισμό του 2021-22, εξαντλεί την «εφευρετικότητά» του σε παράνομες προφορικές «εντολές» προς τα στελέχη εκπαίδευσης να αγνοήσουν τις παραπάνω αποφάσεις και να λειτουργήσουν ως τυφλά εκτελεστικά όργανά της.

Σε συνδυασμό με τα παραπάνω, o, αναρμόδιος επί του θέματος, Γ.Γ. ΤΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ. απέστειλε και πάλι στα σχολεία (χθες, 10/11/2021) το ήδη γνωστό από της 26/10/2021 έγγραφο με θέμα: «Οδηγίες για την αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου Σχολικής Μονάδας». Πρόκειται για την ίδια ανεπιτυχή και εξωθεσμική προσπάθεια εκφοβισμού και εκβιασμών. Κανένας εκπαιδευτικός, κανένας σύλλογος διδασκόντων δεν τρομάζει από τις κούφιες και παράνομες απειλές του Γ.Γ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. Οι σύλλογοι διδασκόντων δεν αποσύρουν τα ενιαία κείμενα που είναι αναρτημένα στην πλατφόρμα του Ι.Ε.Π. τα οποία δεν μπορούν, από αναρμόδιους, να χαρακτηρίζονται, αυθαίρετα, ως «μη γενόμενα». Δεν προχωρούν σε καμία αλλαγή. Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ενωτικά και αποφασιστικά συσπειρωμένοι γύρω από την ομοσπονδία τους θα απαντήσουν και πάλι στις απειλές του με συγκροτημένη στάση.

                Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί τους διευθυντές/ντριες και προϊσταμένους/ες των σχολικών μονάδων με παρρησία, αίσθημα ευθύνης, συναδελφικότητα και αξιοπρέπεια να αρνηθούν να εκτελέσουν και τις παράνομες προφορικές «εντολές» που από χθες δέχονται συντονισμένα από κάποιους, πλήρως αναρμόδιους (με βάση το νομοθετικό πλαίσιο αυτοαξιολόγησης-αξιολόγησης) Διευθυντές Εκπαίδευσης καθ’ υπόδειξη του Γενικού Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ. Εντολές που φτάνουν και στο σημείο να ζητούν, ως μορφή εκφοβισμού, να καταγραφούν στα πρακτικά του συλλόγου διδασκόντων, αντί ποσοτικά, ονομαστικά οι ψήφοι των συναδέλφων, κάτι που δεν προβλέπεται από καμία διάταξη της σχετικής νομοθεσίας και φυσικά καλούμε τους συναδέλφους να αρνούνται να υπογράψουν τέτοια πρακτικά και να καταγγέλλουν τα περιστατικά στον Σύλλογο Εκπαιδευτικών της περιοχής τους.

Διαδικτυακή εκδήλωση ΔΟΕ για την αξιολόγηση

Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 18:30

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στο πλαίσιο του αγώνα ενάντια στην αυταρχική και αντιδημοκρατική επιχείρηση επιβολής από την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. της αντιεκπαιδευτικής αξιολόγησης των νόμων 4692/20, 4823/21 και της Υ.Α.108906/ΓΔ4/10-9-2021, διοργανώνει τη Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 18:30, διαδικτυακή – επιστημονική εκδήλωση με τίτλο « Εκπαιδευτικό έργο και επιχειρούμενη αξιολόγηση. Επιστημονικές προσεγγίσεις».

Ομιλητές της εκδήλωσης θα είναι οι:

Γεώργιος Μπαγάκης, ομότιμος καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με τίτλο εισήγησης «Είναι δυνατό να υπάρξει συναινετική, συμμετοχική και βιώσιμη αξιολόγηση στη σχολική εκπαίδευση;»

Άννα Τραϊανού, καθηγήτρια του Τμήματος Παιδαγωγικών Σπουδών του Goldsmiths University of London, με τίτλο εισήγησης «Κινητοποιήσεις εκπαιδευτικών για ένα δημοκρατικό σχολείο»

Περικλής Παυλίδης, αναπληρωτής καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ., με τίτλο εισήγησης «Η ιδιομορφία του εκπαιδευτικού έργου και η πρόκληση της αξιολόγησης»

Σοφία Αυγητίδου, καθηγήτρια του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ., με τίτλο εισήγησης «Αξιολόγηση και βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου: μια αυτονόητη σχέση;»

Χρήστος Τουρτούρας, αναπληρωτής καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ., με τίτλο εισήγησης «Εκπαιδευτική αξιολόγηση και νεοφιλελεύθερη προοπτική του σχολείου της αγοράς»

                Η εκδήλωση θα μεταδίδεται ζωντανά από το κανάλι της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας στο YouTube. Για την είσοδό σας θα χρησιμοποιήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.youtube.com/channel/UC51rRXio2DM7jepbm_s0XUQ

Εξώδικο προς Υπουργό και Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΧΛΗΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Της Δευτεροβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης με την επωνυμία "Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (Δ.Ο.Ε.)" η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ξενοφώντος 15Α, όπως νόμιμα εκπροσωπείται

ΚΑΤΑ

          1) της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κυρίας Νίκης Κεραμέως, κατοίκου εκ της ιδιότητας της στο Αμαρούσιο Αττικής, οδός Ανδρέα Παπανδρέου αρ. 37

          2) του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, κύριου Αλέξανδρου Κόπτση, ο οποίος εδρεύει ως εκ της ιδιότητας του, στο Αμαρούσιο Αττικής, οδός Ανδρέα Παπανδρέου αρ. 37

Υπηρέτηση της οργανικής των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών για δύο έτη και θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. (με βάση αιτήματα Συλλόγων Εκπαιδευτικών Π.Ε. καθώς και την επιστολή 1712 νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εστάλη στην Ομοσπονδία μας, στην πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. και στους βουλευτές όλων των κομμάτων), στηρίζει το αίτημα για τη μείωση του απαιτούμενου χρόνου υποχρεωτικής παραμονής στη θέση τοποθέτησης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, από δύο (2) σχολικά έτη σε ένα (1), όπως ίσχυε και τα προηγούμενα χρόνια με παράλληλη θεμελίωση του δικαιώματος μετάθεσης.

Βήματα αγώνα για την υπεράσπιση της Δημόσιας εκπαίδευσης, ενωτικά και αποφασιστικά

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι

Ο κλάδος μας δίνει, τον τελευταίο χρόνο, μια ιστορικών διαστάσεων μάχη για την υπεράσπιση της Δημόσιας εκπαίδευσης και του Δημόσιου Σχολείου, ενάντια στην κατηγοριοποίηση σχολείων/μαθητών/εκπαιδευτικών, όπως επιχειρείται από την αντιεκπαιδευτική πολιτική όπως υλοποιείται με τους νόμους4692/20 και 4823/21 για την αξιολόγηση. Απευθυνόμαστε με αγωνία και αίσθημα ευθύνης σε ολόκληρη την κοινωνία:

  • Θα υπάρχει δημόσιο σχολείο και δημόσια παιδεία ή οι κυβερνώντες θα αποποιηθούν της αποκλειστικής ευθύνης στήριξης του σχολείου και θα εμπορευματοποιηθούν τα πάντα;
  •  Θα υπάρχει μόρφωση και γνώση ή τα πάντα θα μετατραπούν σε λειτουργικές δεξιότητες που θα αποτιμώνται με συνεχείς εξετάσεις; 
  • Θα υπάρχει δημόσια παιδεία για όλους/όλες ή η διαφοροποίηση θα πετάει «απ’ έξω» όσους δεν έχουν γεμάτο πορτοφόλι; 
  • Τα σχολεία θα λειτουργούν δημοκρατικά και ισότιμα ή θα βρίσκονται στην κυριαρχία ενός διευθυντή – managerαποκομμένου από τον σύλλογο διδασκόντων, ανταγωνιζόμενα και κατηγοριοποιημένα; 
  • Θα υπάρχει πλήρης κρατική χρηματοδότηση ή θα ψάχνουμε χορηγούς, δρόμο που ανοίγουν οι προβλέψεις άρθρων του Ν. 4823 ;

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Πρόεδρος:

Ζιάκας Ευάγγελος

τηλ. 694006982 

 

Γ. Γραμματέας:

Σενή Βασιλική

         τηλ.6974972698

        

 

Αντιπρόεδρος:Κατελούζος Ιωάννης

               τηλ 6947403668

 

Ταμίας: Γουνά- Γουναροπούλου Μαρία

 

Ειδικός Γραμματέας:  Σαράτσης Κωνσταντίνος

 

Μέλος:

Μαρδίκης Θεόδωρος

τηλ. 2741093210  / 6972028388

Μέλος :  

Τσολακίδης Ηλίας

Κάρτα εισόδου εκπαιδευτικών σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 2916/31-12-2015 επιτρέπεται η ελεύθερη είσοδος των εκπαιδευτικών στα Μουσεία και στους Αρχαιολογικούς Χώρους με την επίδειξη ΚΑΡΤΑΣ -ΔΕΛΤΙΟΥ ελεύθερης εισόδου. Ποιοι δικαιούνται Δελτίο – Κάρτα ελεύθερης εισόδου στα μουσεία; Δικαιούνται όλοι οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί ανεξάρτητα ειδικότητας  με διάρκεια 3 χρόνων και μετά την ανανεώνουν Δικαιούνται και οι  αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ανεξάρτητα ειδικότητας από την υπογραφή της σύμβασης τους μέχρι την λήξη της ( δηλαδή  για 1 σχολικό έτος ) . Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουμε;

Έκδοση κάρτας για 1η φορά:

Δύο φωτογραφίες Βεβαίωση από τον Διευθυντή του σχολείου  όπου αναφέρει: το ονοματεπώνυμο ,  τον κλάδο όπου είναι  , το σχολείο που υπηρετεί και ότι είναι μόνιμος . Αίτηση στα κατά τόπους αρχαιολογικά μουσεία ή τις εφορείες αρχαιοτήτων

Επανέκδοση κάρτας:

Μία φωτογραφία Η παλιά κάρτα ελεύθερης εισόδου Βεβαίωση από τη Διεύθυνση του σχολείου όπου αναφέρει: το ονοματεπώνυμο,  τον κλάδο όπου είναι  , το σχολείο που υπηρετεί και ότι είναι αναπληρωτής . Αίτηση στα κατά τόπους αρχαιολογικά μουσεία ή τις εφορείες αρχαιοτήτων

Η έκδοση της κάρτα γίνεται από τα αρχαιολογικά μουσεία  σε σύντομο διάστημα  μετά  την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ Δ.Σ

Ψηφίσαντες : 269

Λευκά- Άκυρα: 13

Έγκυρα: 256

 

Ανεξάρτητες Δημοκρατικές Συνεργασίες Εκπαιδευτικών Π.Ε Κορινθίας: 120

Έλαβαν:

Ζιάκας Ευάγγελος:  99

Μαρδίκης Θεόδωρος: 60

Σαράτσης Κωνσταντίνος: 34

Δημάκης Αντώνιος: 30

Διαμαντίδη Μαργαρίτα: 25

Εκπαιδευτικοί εν δράσει: 73

Έλαβαν:

Τσολακίδης Ηλίας: 48

Σενή Βασιλική: 48

Παναγιώτου Σταύρος 43

Κουρεμπέ Μαρία: 34

Καρρά Αργυρώ: 26

Γεωργίου Αναστασία: 17

ΑΣΕ: 63

Έλαβαν:

Κατελούζος Ιωάννης: 50

Γουνά- Γουναροπούλου Μαρία:29

Εκλέγονται: 

Ζιάκας Ευάγγελος, Μαρδίκης Θεόδωρος Σαράτσης Κωνσταντίνος,

Τσολακίδης Ηλίας, Σενή Βασιλική,

Κατελούζος Ιωάννης, Γουνά- Γουναροπούλου Μαρία

antistasi.jpg