ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Πρόεδρος:

Ζιάκας Ευάγγελος

τηλ. 694006982 

 

Γ. Γραμματέας:

Σενή Βασιλική

         τηλ.6974972698

        

 

Αντιπρόεδρος:Κατελούζος Ιωάννης

               τηλ 6947403668

 

Ταμίας: Γουνά- Γουναροπούλου Μαρία

 

Ειδικός Γραμματέας:  Σαράτσης Κωνσταντίνος

 

Μέλος:

Μαρδίκης Θεόδωρος

τηλ. 2741093210  / 6972028388

Μέλος :  

Τσολακίδης Ηλίας

vasta.jpg