Κάρτα εισόδου εκπαιδευτικών σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 2916/31-12-2015 επιτρέπεται η ελεύθερη είσοδος των εκπαιδευτικών στα Μουσεία και στους Αρχαιολογικούς Χώρους με την επίδειξη ΚΑΡΤΑΣ -ΔΕΛΤΙΟΥ ελεύθερης εισόδου. Ποιοι δικαιούνται Δελτίο – Κάρτα ελεύθερης εισόδου στα μουσεία; Δικαιούνται όλοι οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί ανεξάρτητα ειδικότητας  με διάρκεια 3 χρόνων και μετά την ανανεώνουν Δικαιούνται και οι  αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ανεξάρτητα ειδικότητας από την υπογραφή της σύμβασης τους μέχρι την λήξη της ( δηλαδή  για 1 σχολικό έτος ) . Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουμε;

Έκδοση κάρτας για 1η φορά:

Δύο φωτογραφίες Βεβαίωση από τον Διευθυντή του σχολείου  όπου αναφέρει: το ονοματεπώνυμο ,  τον κλάδο όπου είναι  , το σχολείο που υπηρετεί και ότι είναι μόνιμος . Αίτηση στα κατά τόπους αρχαιολογικά μουσεία ή τις εφορείες αρχαιοτήτων

Επανέκδοση κάρτας:

Μία φωτογραφία Η παλιά κάρτα ελεύθερης εισόδου Βεβαίωση από τη Διεύθυνση του σχολείου όπου αναφέρει: το ονοματεπώνυμο,  τον κλάδο όπου είναι  , το σχολείο που υπηρετεί και ότι είναι αναπληρωτής . Αίτηση στα κατά τόπους αρχαιολογικά μουσεία ή τις εφορείες αρχαιοτήτων

Η έκδοση της κάρτα γίνεται από τα αρχαιολογικά μουσεία  σε σύντομο διάστημα  μετά  την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών. 

vasta.jpg