Συνάντηση Δ. Σ Συλλόγου μας με κ. Δντή Εκπαίδευσης για το χαρακτηρισμό του Δ. ΣΧ . Αλμυρής ως Πειραματικό.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ                                                            

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

                 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 9 Απριλίου 2021 παράσταση διαμαρτυρίας του Συλλόγου μας μαζί με το Σ.Δ του Δημοτικού Σχολείου Αλμυρής και το Σύλλογο Γονέων του Σχολείου στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Κορινθίας, για την πρόταση μετατροπής του Δημοτικού Σχολείου Αλμυρής σε Πειραματικό.

Στη συνάντηση με τον Δντή Α/θμιας Εκπσης Κορινθίας - λόγω των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας – παρευρέθηκαν εκ μέρους του Συλλόγου μας ο  Πρόεδρος και ο Ταμίας του Δ.Σ, από το Σ.Δ του Σχολείου ο Δντής του και μία εκπαιδευτικός και δυο Γονείς.

Αρχικά, τονίσαμε:

 • Ότι η πρόταση από τον Δντή Α/θμιας Εκπσης Κορινθίας έγινε χωρίς τη θετική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων του Σχολείου. Τονίσαμε την  ομόφωνη άρνηση του Συλλόγου Διδασκόντων για τη μετατροπή του σχολείου σε Πειραματικό.
 • Επιμείναμε στην απώλεια των οργανικών θέσεων των συναδέλφων, στο γεγονός ότι μεταβάλλονται επί το δυσμενέστερο το εργασιακό καθεστώς και οι εργασιακές συνθήκες τους, δεδομένης της δυσκολίας στην εξεύρεση νέων οργανικών θέσεων, αλλά και στον κίνδυνο να βρεθούν περιπλανώμενοι ( κάποιοι λίγο πριν συνταξιοδοτηθούν και κάποιοι άλλοι με σοβαρά προβλήματα υγείας).                                                                                                        
 • Μεταφέραμε την έντονη αντίδραση που προκάλεσε η πρότασή του στους συναδέλφους, την πικρία , την αναστάτωση και την αγανάκτησή τους, καθώς τους  επιβάλλεται  ένα καθεστώς, το οποίο κανένας τους  δεν επιθυμεί και τους καταδικάζει  να επιτελούν  το λειτούργημά τους υπό το κράτος της εργασιακής αβεβαιότητας.                                                                                                                                                                                                       Υπογραμμίσαμε την έλλειψη υποδομών του σχολείου (που απαιτούνται  για ένα πειραματικό), όπως έλλειψη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, έλλειψη ειδικής αίθουσας για το μάθημα των Εικαστικών και της Μουσικής, έλλειψη αίθουσας Γυμναστικής, wc κλπ.                                                                                                                                                     
 • Διαμαρτυρηθήκαμε , τέλος, λέγοντας ότι θα μπορούσε να μην προτείνει κανένα σχολείο, όπως έπραξαν και άλλοι Δ/ντές Εκπ/σης .                                                                                                                                                                                             
 • Τονίσαμε και επιμείναμε ότι οφείλει να σεβαστεί την ομόφωνη διαμαρτυρία  των συναδέλφων εκπαιδευτικών  του Σχολείου , να επανεξετάσει το ζήτημα αυτό και να ανακαλέσει την πρότασή του .

Ο  Δντής Α/θμιας Εκπσης Κορινθίας απάντησε τα εξής:

 • Είναι υποχρεωμένος από υπηρεσιακό καθήκον να προτείνει κάποιο σχολείο ως Πειραματικό.
 • Το Σχολείο βρίσκεται σε χώρο 3,5 στρ και με δέσμευση του Δήμου Κορινθίων θα κατασκευαστούν νέες αίθουσες διδασκαλίας.
 • Οι μαθητές της Αλμυρής θα φοιτήσουν όλοι στο Πειραματικό παρά τα όσα προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
 • Συμφώνησε μαζί μας ότι η απώλεια των οργανικών θέσεων  είναι σοβαρότατο ζήτημα, που έχει επισημανθεί  από  όλους τους Δ.Π.Ε. της χώρας. Τόνισε όμως ότι όσοι εκπαιδευτικοί υπηρετούνοργανικά στο Σχολείο θα μπορούν τουλάχιστον για 6 χρ να εργαστούν εκεί μετά από θετική αξιολόγηση.
 • Ανέφερε ότι το mail του Σχολείου φέρει ονομασίαπειραματικό Αλμυρής.

Μετά την τοποθέτησή του κ. Δντή τονίσαμε:

 • Ότι θα έπρεπε να λάβει σοβαρά υπ΄ όψιν του την ομόφωνη άρνηση του Σχολείου.
 • Ότι δεν είναι δυνατόν ο Δήμος Κορινθιών να κατασκευάζει κάθε χρόνο τις παραπάνω αίθουσες που θα χρειάζονται.
 • Ότι δεν μπορεί να παραβλέψει την κείμενη νομοθεσία για τους μαθητές που θα φοιτήσουν στο Σχολείο.
 • Ότι το ζήτημα των οργανικών θέσεων είναι σοβαρό και δεν εξασφαλίζεται.
 • Ότι εισέρχεται με έμμεσο τρόπο η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.
 • Ότι δεν μπορεί να επικαλείται ότι το 2002 το Σχολείο χαρακτηρίστηκε ως Πειραματικό αφού δε λειτούργησε καθόλου ως Πειραματικό.
 • Επισημάναμε ότι τα επιχειρήματα που χρησιμοποίησε στην πρότασή του για την μετατροπή του σχολείου σε Πειραματικό, εκτός από το ότι είναι αδύναμα και αστήρικτα,  θίγουν και προσβάλλουν όλους τους εκπαιδευτικούς, καθώς κάνει λόγο για  “προώθηση αριστείας και όχι της προς  τα κάτω ισοπέδωσης” και για “έλλειψη επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών”.

Το Δ.Σ του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π. Ε Κορινθίας θεωρεί  ότι για το ζήτημα αυτό  δεν υπήρξε ουσιαστική δέσμευση από τη πλευρά  του Δ.Π.Ε. Κορινθίας και ως εκ τούτου:

Καλεί τον Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Κορινθίας να ανακαλέσει την πρότασή του για την μετατροπή του Δημοτικού Σχολείου Αλμυρής σε Πειραματικό, σεβόμενος την ομόφωνη διαμαρτυρία των συναδέλφων εκπαιδευτικών του σχολείου.  

Καλεί τη Διοικούσα Επιτροπή Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων  και το Υπουργείο Παιδείας να μην αποφασίσουν την μετατροπή  του Δημοτικού Σχολείου Αλμυρής σε Πειραματικό. Να ακούσουν,  επιτέλους, τη φωνή των εκπαιδευτικών,  να σεβαστούν  τις αποφάσεις των συλλόγων διδασκόντων και να  τους επιτρέψουν   να επιτελέσουν με τρόπο αποδοτικό το λειτούργημά τους και όχι υπό το κράτος της  εργασιακής αβεβαιότητας.

Δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί με κάθε μέσο, συνδικαλιστικό και νομικό, σε συνεργασία με την Δ.Ο.Ε., το Δημόσιο Σχολείο και τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών! 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ευάγγελος Ζιάκας                                                             Βασιλική Σενή

vasta.jpg