ΣΥΛΛΟΓΟΣ: ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ

 

Συναδέλφισσες-οι,

Σας πληροφορούμε ότι μετά την υποβολή παραίτησης  της κας Σενή Βασιλικής και στη συνέχεια της κας Ζερβού Παγώνας, από τη θέση της Γ. Γραμματέως, και σύμφωνα με το άρθρο 24 του καταστατικού, παράγραφος 3 (σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αποχωρεί από το Δ.Σ. μέλος του Προεδρείου, εκτός του Προέδρου, γίνεται ανασύνθεση με μυστική ψηφοφορία σε όλες τις θέσεις  εκτός του Προέδρου) το νέο Δ.Σ. έχει ως εξής:

 

    ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                  Τσολακίδης Ηλίας

    ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:        Μαρδίκης Θεόδωρος

    Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:      Μπαρλιά Ευαγγελία

    ΤΑΜΙΑΣ:                        Κουρεμπέ Μαρία

    ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Μπαρλιά Ευαγγελία

    ΜΕΛΗ:   Δημάκης Αντώνιος, Σαράτσης Κωνσταντίνος, Ζερβού Παγώνα.

antistasi.jpg