1η συνεδρίαση ΑΠΥΣΠΕ Πελοποννήσου, της αιρετής Ελισάβετ Παπαδοπούλου

 

 

 

Της  αιρετής   Παπαδοπούλου Ελισάβετ (6978697160)

Και του αναπλ. αιρετού  Νταλιάνη Πέτρου(6978481410)

εκλεγμένων με την  Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Παρέμβαση  

Παρεμβάσεις Κινήσεις Συσπειρώσεις Π.Ε. - Συνεργαζόμενες Κινήσεις Εκπ/κών


Για τη συνεδρίαση του ΑΠΥΣΠΕ Πελοποννήσου 4-2-2015

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 

1.      Εξέταση αίτησης  Δ/ντή  για χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών και απαλλαγή από τα διευθυντικά του καθήκοντα.

Ομόφωνα απαλλάχτηκε από τα διευθυντικά καθήκοντά του και εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών για σοβαρούς λόγους υγείας μέλους της οικογένειάς του μέχρι 31-8-2015.

2.       Εξέταση αίτησης αναπλ. Προϊσταμένου ΚΕΔΔΥ για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.

Ομόφωνα εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου γιατί το αντικείμενο απασχόλησης του έχει συνάφεια με το διδακτικό έργο και  το ιδιωτικό έργο εκπονείται εκτός του εργασιακού του ωραρίου χωρίς να παρεμποδίζεται η ομαλή εκτέλεση του διδακτικού  έργου στην υπηρεσία.

3.       Εξέταση αίτησης  εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ06 για διακοπή χορηγηθείσας άδειας άνευ αποδοχών.

Αφού εξετάστηκαν οι λόγοι της αίτησης διακοπής της χορηγηθείσας άδειας άνευ αποδοχών ,ομόφωνα το υπηρεσιακό συμβούλιο ενέκρινε τη διακοπή της προκειμένου να καλύψει τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης ΠΕ Μεσσηνίας στον  κλάδο ΠΕ06.

4.       Εξέταση αίτησης του εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70 για απόδοση 2ης ειδικότητας.

Αναβλήθηκε για να συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση ,διότι εκκρεμεί γνωμοδότηση  του αρμόδιου τμήματος του ΥΠΟΠΑΙΘ προς το ΑΠΥΣΠΕ Πελοποννήσου σχετικά με την απόδοση δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70.

5.       Διαθέσεις εκπαιδευτικών για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.

Αναβλήθηκε για επόμενη συνεδρίαση. Γνωστοποίησα όμως στον Πρόεδρο του ΑΠΥΣΠΕ Πελοποννήσου και Περιφερειακό Διευθυντή ΠΕ & ΔΕ Πελοποννήσου ότι σε όποια συνεδρίαση συζητηθεί αυτό το θέμα δε θα δώσω θετική ψήφο για διάθεση εκπαιδευτικού για παροχή διοικητικού έργου ή σε Κέντρο Επιμόρφωσης(ΠΕΚ) ή σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή σε Περιφερειακή Διεύθυνση ή σε γραφείο Σχολικού Συμβούλου ,διότι ως μόνιμη εκπαιδευτικός της τάξης κλάδου ΠΕ70 είμαι κάθε μέρα μάρτυρας των τρομερών δυσκολιών που βιώνει το δημόσιο σχολείο και πρότεινα να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες των «πλεοναζόντων εκπαιδευτικών» είτε για κάλυψη αναρρωτικών αδειών εκπαιδευτικών (επαπειλούμενες κυήσεις κ.α) είτε για ενισχυτική διδασκαλία ύστερα από έγκριση του Προϊσταμένου Επιστημονικής- Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, κ.Σίδερη.

 

Εκτός Ημ.Διάταξης:Ορισμός αναπληρωτή Διευθυντή Π.Ε. Κορινθίας

 

Όλα τα μέλη συμφώνησαν να συζητηθεί το παραπάνω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης με βάση Ν.2690/1999. Πλειοψηφικά και όχι ομόφωνα το υπηρεσιακό συμβούλιο έκανε δεκτή την πρόταση του κ.Παπαγεωργάκη,Διευθυντή ΠΕ Κορινθίας σχετικά με τον ορισμό αναπληρωτή διευθυντή εκπαίδευσης ΠΕ Κορινθίας. Η κ.Παπαδοπούλου Ελισάβετ ,τακτικό αιρετό μέλος του ΑΠΥΣΠΕ Πελοποννήσου, μειοψήφησε τονίζοντας ότι μπορεί ο Ν.1566/1985 να λέει ότι η επιλογή του αναπληρωτή διευθυντή πρέπει να γίνει από την έδρα του Καλλικρατικού Δήμου όμως διαφώνησε διότι ο Διευθυντής ΠΕ Κορινθίας δεν αιτιολόγησε στο υπηρεσιακό συμβούλιο και στον Περιφερειακό Διευθυντή την πρότασή του. Πιο συγκεκριμένα ,δε γνωστοποίησε ότι ο αναπληρωτής διευθυντής εκπαίδευσης ΠΕ Κορινθίας δεν είναι ο αρχαιότερος στην υπηρεσία, τον βαθμό που έχει και τη διοικητική εμπειρία του, προκειμένου να ληφθούν υπόψη από το υπηρεσιακό συμβούλιο και να εισηγηθεί θετικά στον Περιφερειακό Διευθυντή.

 

       Μετά τη λήξη της συνεδρίασης γνωστοποίησα στον περιφερειακό διευθυντή ΠΕ & ΔΕ Πελοποννήσου τα πολλά παράπονα των διευθυντών  σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης ΠΕ Κορινθίας σχετικά με το my school και την καταχώρηση στοιχείων σε αυτό. Επιπλέον, μου κατήγγειλαν  ότι το my school είναι ένα διαβλητό σύστημα και κάθε φορά ό,τι συνιστώσα δίνουν οι διευθυντές των σχολείων και οι διευθύνσεις εκπαίδευσης, εξάγουν τα ανάλογα αποτελέσματα.

 

ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΙ,ΤΑ ΑΠΥΣΠΕ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΔ1/2003 ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ. ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΩΣ  ΑΙΡΕΤΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΞΟΥΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ  ΒΗΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ.
vasta.jpg