6o Ενημερωτικό Για τη συνεδρίαση του ΑΠΥΣΠΕ Πελοποννήσου 13-9-2013

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

 

1.    Εξέταση αιτήσεων για χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών.
          Ομόφωνα χορηγήθηκαν 5 άδειες άνευ αποδοχών σε εκπαιδευτικούς μέχρι 31-8-2014.
Μία αίτηση  εκπαιδευτικού για άδεια άνευ αποδοχών για οικογενειακούς λόγους δεν χορηγήθηκε κατά πλειοψηφία  4-1, με την αιτιολογία  ότι στην εκπαιδευτικό αυτή έχει χορηγηθεί η άδεια που δικαιούνταν, δηλαδή άδεια τριών σχολικών ετών.
Μειοψήφησα γιατί η συνολική άδεια που της είχε χορηγηθεί ήταν 2 έτη 5 μήνες και πρότεινα να της χορηγηθεί το υπόλοιπο που δικαιούται μέχρι να συμπληρωθούν τα τρία σχολικά έτη, όπως ορίζει ο Νόμος. Η οικογένεια της εκπαιδευτικού μένει στην Κύπρο.

 

 

 2.    Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών εντός της περιφέρειας Πελοποννήσου.
8 αναπληρωτές δάσκαλοι  που είχαν διοριστεί στο Νομό  Αρκαδίας τοποθετήθηκαν   στο Ν. Κορινθίας. Με την αιτιολογία ότι έγινε λάθος κι ενώ ζητούσε το ΠΥΣΠΕ Αρκαδίας 25 αναπληρωτές, διορίστηκαν 33.
Κατά την εισήγηση του Περιφερειακού Δντή, την  οποία αποδέχτηκε η    πλειοψηφία,   πέρασε με 4-1, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένα λειτουργικό κενό στην Αρκαδία και γι’  αυτό πρέπει να μετακινηθούν οι   8 αναπληρωτές από την Αρκαδία και να τοποθετηθούν στην Κορινθία.  
Μειοψήφησα, γιατί δεν είναι δυνατόν να διαπιστώνει υπεραριθμία ο Περιφερειακός Δντής ή το  ΑΠΥΣΠΕ Πελοποννήσου και όχι το ΠΥΣΠΕ Αρκαδίας, που είναι το μόνο  αρμόδιο όργανο. Επί πλέον δεν έχει τηρηθεί η διαδικασία διαπίστωσης και κρίσης υπεραριθμίας όπως περιγράφεται στο Π.Δ. 50/96. 


Τους Νόμους που προστατεύουν τους εργαζόμενους, δεν τους τηρούν πρώτα οι Διοικούντες.

 
Ακόμα υπάρχουν τάξεις  με 26 και 27 μαθητές σε Σχολεία της Αρκαδίας οι οποίες πρέπει να χωριστούν, καθώς και αντισταθμιστικοί θεσμοί της Εκπ/σης που δεν λειτουργούν και  οι οποίοι πρέπει να λειτουργήσουν.  Εξάλλου η τροπολογία που προέβλεπε τη νομοθέτηση του +10% αποσύρθηκε και   δεν υπάρχει νομιμοποίηση να λειτουργούν τάξεις με 26 και πάνω μαθητές.


Επισημαίνω    ότι η πλειοψηφία του ΑΠΥΣΠΕ Πελοποννήσου δέχτηκε, ότι δεν υπάρχουν σε Σχολεία στην Αρκαδία   τάξεις με  26 και πάνω μαθητές και κανένα λειτουργικό κενό δασκάλου.               

 

Υπεράριθμα τμήματα δεν υπάρχουν βέβαια μόνο στην Αρκαδία αλλά σε όλους τους Νομούς. Στα περισσότερα Σχολεία έχει καταργηθεί αυθαίρετα από τις πλειοψηφίες των ΠΥΣΠΕ ο υπεύθυνος Ολοήμερου στα ΕΑΕΠ, η πρωινή ζώνη, η ενισχυτική διδασκαλία…       

 

 Από τα  Τμήματα Ένταξης και τα ειδικά Σχολεία  λείπουν δεκάδες εκπαιδευτικοί… Παράλληλα οι πλειοψηφίες των  ΠΥΣΠΕ στην Πελοπόννησο συνεχίζουν να κρίνουν υπεράριθμους εκπαιδευτικούς, αφού αναστέλλονται πολλοί θεσμοί του Δημόσιου Σχολείου.

 
Πολλά Δημοτικά  Σχολεία έχουν υποβιβασθεί με αυθαίρετες αποφάσεις, Ολοήμερα Δημοτικά και Νηπιαγωγεία καταργούνται. Και όλα αυτά γιατί δεν θέλει  το Υπουργείο να διορίσει αναπληρωτές, επειδή πρέπει να υπηρετηθούν με ακρίβεια οι στόχοι του μνημονίου.


Φτηνό Σχολείο επιθυμούν οι Κυβερνώντες.    Και δυστυχώς   μερίδα εκπαιδευτικών, συνδικαλιστών και στελεχών εκπαίδευσης βάζει πλάτη,   για να φτιαχτεί αυτό το Σχολείο, που δεν θα υπηρετεί την  κοινωνία και ούτε θα μορφώνει τα παιδιά του λαού.   


Οι εκπαιδευτικοί δεν  θα μπούμε στη διαδικασία να  πάρουμε μεζούρα και να μετράμε σε ποιον Νομό υπάρχουν    περισσότερες ή λιγότερες ελλείψεις. Ούτε έχουμε πρόθεση, προκειμένου να μας αποπροσανατολίσουν από τα προβλήματα, να ερχόμαστε σε αντιπαράθεση οι εκπαιδευτικοί της Πελοποννήσου.  Δεν είμαστε εμείς που θα διαχειριστούμε τη μιζέρια που προσπαθούν να επιβάλλουν.
               Θέλουμε να ανατρέψουμε τα σχέδιά τους.  
    
                    ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,
οι τρομερές ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς στην Πελοπόννησο κάνουν τα στελέχη εκπαίδευσης  να πιέζουν  και να εκφοβίζουν τους εκπαιδευτικούς να αναλάβουν υπερωρίες. Ο Περιφερειακός Δντής  μου δήλωσε ότι δεν γνωρίζει να γίνεται κάτι τέτοιο, ούτε ότι ασκείται πίεση σε εκπαιδευτικούς  από Δντές.  


Γι’  αυτό επειδή εγώ γνωρίζω ότι ανατίθενται  προαιρετικώς!!! υποχρεωτικές υπερωρίες από τους Δντές, ότι ασκείται πίεση και εκφοβισμός με κάθε τρόπο, να με ειδοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί,  για να γίνει καταγγελία όπου έχουν ανατεθεί υπερωρίες.


    Υπερωρίες αναθέτει μόνο ο Σύλλογος Διδασκόντων και το ΠΥΣΠΕ,  όχι ο Δντής του Σχολείου.

Όπου έχουν ανατεθεί υπερωρίες δεν αναφέρεται στο πρακτικό του Συλλόγου  ότι ο Δντής του Σχολείου  τις έχει αναθέσει, αλλά ότι ο εκπαιδευτικός τις ανέλαβε μόνος του.


    Αν  αναλαμβάνουμε υπερωρίες, τότε είμαστε  εμείς που  βγάζουμε  χιλιάδες συναδέλφους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς στην   ανεργία. Αν έτσι σκέφτονταν οι προηγούμενες γενιές εκπαιδευτικών, θα είμαστε και εμείς σήμερα  αδιόριστοι αλλά και τα στελέχη.    Εξάλλου τα χρήματα για κάθε ώρα υπερωρία είναι ψίχουλα, περίπου 4 ευρώ την ώρα. 

 

Γι’  αυτό
ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑ             

 

Ο μόνος τρόπος για να σταματήσουμε την υποβάθμιση του Δημόσιου Σχολείου είναι ο αγώνας.

 

Σεπτέμβριος 2013
       Συναδελφικά
                                                 Νταλιάνης Πέτρος
                                                   Γκρίντζια Καίτη
                             Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Παρέμβαση
       Παρεμβάσεις Κινήσεις Συσπειρώσεις Π.Ε.-Συνεργαζόμενες Κινήσεις Εκπ/κών
                           Πελοποννήσου

antistasi.jpg