ΑΛΛΑΓΕΣ ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΛΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ:


>>Καθημερινή καταγραφή ώρα άφιξης και αναχώρησης δασκάλων και καθηγητών.
Ο Διευθυντής ή ο προϊστάμενος οφείλει , σύμφωνα με τα όσα ορίζει η τροπολογία, να καταχωρεί ηλεκτρονικά τα στοιχεία του «Βιβλίου Παρουσίας Προσωπικού» (ΒΠΠ) σε ειδικά διαμορφωμένο πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου παιδείας.
Το εκπαιδευτικό προσωπικό της σχολικής ή υπηρεσιακής μονάδας είναι υπεύθυνο για την καθημερινή τήρηση και σύνταξη του «Ατομικού Δελτίου Παρουσίας Προσωπικού» (ΑΔΠΠ).

 


>>Τρόποι συμπλήρωσης ωραρίου
Παράλληλα στην ίδια τροπολογία ορίζεται ότι η εξάντληση του υποχρεωτικού ωραρίου μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μία ως και πέντε όμορες σχολικές μονάδες μετά από σχετική απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
Επίσης όσοι εκπαιδευτικοί που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο μπορούν να απασχολούνται μέχρι και της συμπληρώσεως του υποχρεωτικού τους διδακτικού ωραρίου σε ενδοσχολικές δραστηριότητες, όπως η ενισχυτική διδασκαλία, η πρόσθετη διδακτική στήριξη, η ενίσχυση της γλωσσομάθειας, οι αθλητικές πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Επίσης, η συμπλήρωση του ωραρίου μπορεί να γίνει και σε υπηρεσίες διοίκησης της εκπαίδευσης, στο σχολείο που υπηρετούν ή σε άλλο σχολείο όμορο αυτού με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του οικείου ΑΚΥΣΠΕ, ΑΚΥΣΔΕ. Η απασχόληση αυτή θεωρείται ως χρόνος άσκησης διδακτικού έργου, με όλες τις απορρέουσες από αυτό συνέπειες.
>>Οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί μπορούν να απασχολούνται με υπερωριακή απασχόληση, κατά τις κείμενες διατάξεις, έως του 40% του συνολικού αριθμού των ωρών απασχόλησης τους.
>>  Ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης μπορεί να τοποθετεί τους αναπληρωτές και σε άλλη διεύθυνση εκπαίδευσης από αυτή που προσελήφθησαν εντός της ίδιας Περιφέρειας.
>>Μέχρι τις 20 Οκτωβρίου όλοι οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν οργανική θέση θα αποκτήσουν εκεί που υπηρετούν.                                                       Oι οργανικές θα επαναπροσδιοριστούν στο τέλος του διδακτικού έτους.
Θέλουμε να καταστρατηγήσουμε τον πίνακα των αναπληρωτών χωρίς να μας τρέχουν στα δικαστήρια  ;
Θέλουμε να μετακινήσουμε ένα μόνιμο εκπαιδευτικό μέχρι και σε πέντε σχολεία;                                                                                Θέλουμε να δώσουμε υπερωρίες πείνας σε ωρομίσθιο για να μη τον προσλάβουμε κανονικό αναπληρωτή;
Θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα που υποσχεθήκαμε οργανική σε όσους μεταταχθούν αλλά και σε όσους είναι στη διάθεση κι ας γίνει τον Ιούνιο σκοτωμός;
Θέλουμε σε κάθε διεύθυνση να περισσέψουν για να ικανοποιήσουμε και το κοινό αίσθημα για κινητικότητα ή απόλυση;
ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΛΥΣΗ: Ό,τι μας αρέσει το κάνουμε νόμο και τελειώσαμε με συνοπτικές διαδικασίες.
  Μένει επιτέλους να σκεφτούμε: αυτοί που νομοθετούν και καταστρέφουν τις ζωές μας χωρίς αιδώ, αυτοί που ΚΟΥΡΕΛΙΑΣΑΝ ό,τι  κάποτε ήταν δημοκρατικό και συνταγματικό με ποιανού την ψήφο εξουσιοδοτήθηκαν να το πράττουν.
Κι αν το δάχτυλο δείξει εμάς ………………τότε ήρθε η ώρα της ευθύνης , και του αγώνα.

                                            Αιρετή ΠΥΣΠΕ Ν.Κορινθίας                 Αναπλ.αιρετός ΠΥΣΠΕ Ν.Κορινθίας

                                                  Κτενιαδάκη Μαρία  

                                                                                                                    Γιάνναρος Αντώνης

vasta.jpg