"Δεν αξιολογώ - Δεν αξιολογούμαι" δηλώνουν 870 εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συνεχής συλλογή υπογραφών

Οι εκπαιδευτικοί που υπογράφουμε παρακάτω, δηλώνουμε ότι συμμετέχουμε στην Απεργία-Αποχή που έχουν κηρύξει Α.Δ.Ε.Δ.Υ.–Δ.Ο.Ε. από όλες τις διαδικασίες υλοποίησης της ατομικής αξιολόγησης (Π.Δ. 152/13) των εκπαιδευτικών αλλά και αυτοαξιολόγησης-αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και κάθε διαδικασία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου η οποία πραγματοποιείται σε υλοποίηση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου (Ν. 4024/11, Ν. 3848/10, Ν. 4142/13, Ν. 3679/10).

Δηλώνουμε ότι δεν πρόκειται να δεχτούμε:

·                    Την αυτοαξιολόγηση της Σχολικής Μονάδας

·                    Να αξιολογηθούμε ή να αξιολογήσουμε

Περισσότερα...

antistasi.jpg