ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2018 ΓΙΑ ΤΟ ΠΥΣΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Εκλέγονται ως εξής:
ΔΑΚΕ
1. Ραντίτσας Κώστας Τακτικό Μέλος 253 ψήφοι
2. Ντρίμερης Δημήτρης Αναπληρωματικό Μέλος 175 ψήφοι
ΔΗ.ΣΥ
1. Ζιάκας Βαγγέλης Τακτικό Μέλος 159 ψήφοι
2. Μαρδίκης Θεόδωρος Αναπληρωματικό Μέλος 69 ψήφοι

vasta.jpg