Εγκύκλιος για την Αξιολόγηση

 

Θέμα: «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής
μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 –διαδικασίες»

vasta.jpg