ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ: ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 86 Γ.Σ ΔΟΕ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ:

 • Είναι ένα αριστερό σχήμα που αγωνίζεται για τα συμφέροντα των συναδέλφων πάνω και πέρα από κάθε κομματική επιρροή.
 • Στηρίζουν τις Παρεμβάσεις στις επικείμενες  εκλογές  της 86ης Γ.Σ. της ΔΟΕ. Τα μέλη των Παρεμβάσεων που εκλέγονται στο Δ.Σ. της ΔΟΕ λειτουργούν στη βάση της ανακλητότητας, της εναλλαγής και της επιστροφής στην τάξη μετά τη λήξη της θητείας τους. Επίσης, είναι αντίθετοι σε οποιαδήποτε σχέση του συνδικαλισμού με τη διοίκηση, πάντα αντιστρατευόμενοι τον κυβερνητικό συνδικαλισμό.
 • Αγωνίστηκαν κατά της αξιολόγησης, για το θέμα των μετατάξεων, για τα δίκαια αιτήματα των αναπληρωτών όλων των ειδικοτήτων, για μόνιμους διορισμούς, για το νέο ασφαλιστικό, για τις μειωμένες προσλήψεις αναπληρωτών, για το ωράριο των νηπιαγωγών.
 • Βάζουν ‘πλάτη’ ενάντια στις μνημονιακές πολιτικές (αριστερές-κεντρώες ή δεξιές). Διότι ο συνδικαλισμός οφείλει να είναι ανεξάρτητος και να υπερασπίζεται το συνάδελφο και τα συμφέροντά του πρώτα και κύρια. Δεν τον αφήνουν  να είναι ένας απλός ιμάντας υλοποίησης των μνημονιακών πολιτικών.

Διεκδικούμε:

Α.  Ενιαίο δημόσιο δωρεάν δεκατετράχρονο εκπαιδευτικό σχεδιασμό με δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση και ενιαίο δημόσιο δωρεάν υποχρεωτικό δωδεκάχρονο σχολείο, για το σχολείο των όλων, των ίσων και των διαφορετικών.

 • Άμεση απόσυρση των Υπουργικών αποφάσεων και όλων των εγκυκλίων και τροπολογιών για το δημοτικό σχολείο, το νηπιαγωγείο, την ειδική αγωγή, την κατάργηση της ενισχυτικής διδασκαλίας.
 • Λέμε όχι στο μνημονιακό σχολείο είτε με την παλιά είτε με τη νέα του μορφή. Όχι στο φθηνό και ευέλικτο σχολείο της αγοράς, του κατακερματισμού της γνώσης και των αντικειμένων, των ταξικών φραγμών.
 • Μείωση της αναλογίας των μαθητών ανά τμήμα. Καμιά συγχώνευση – κατάργηση τμήματος δημοτικού και νηπιαγωγείου. Κανένα τμήμα χωρίς το δάσκαλό του – όχι στην κατάργηση του δάσκαλου τάξης.
 • Υπερασπιζόμαστε τα επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από το βασικό πτυχίο. Υπερασπιζόμαστε την ενότητα των εκπαιδευτικών και των εργασιακών τους δικαιωμάτων.
 • Καμιά μείωση οργανικών θέσεων – οργανικές τοποθετήσεις για όλους τους εκπαιδευτικούς (απόδοση οργανικών θέσεων στους συναδέλφους των μη κοινών ειδικοτήτων).

Β.  Δίχρονη  Δημόσια  Δωρεάν Υποχρεωτική  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ και εκπαίδευση ενταγμένη στη  Δεκατετράχρονη Δημόσια  Δωρεάν Εκπαίδευση.

 • ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΟ  ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕ ΣΥΝΕΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ.
 • Όλα τα παιδιά, προνήπια-νήπια, 4-6 ετών, στο δημόσιο δωρεάν νηπιαγωγείο. Άμεση εξασφάλιση των απαραίτητων προϋποθέσεων, με μαζικούς διορισμούς νηπιαγωγών και ανάπτυξη της κτιριακής υποδομής. Έκτακτη χρηματοδότηση των νηπιαγωγείων ώστε όλο το παιδαγωγικό υλικό να παρέχεται δωρεάν. 15 νήπια στο τμήμα.

Γ. Μαζικοί , μόνιμοι διορισμοί για την κάλυψη όλων των αναγκών. Με βάση την προϋπηρεσία και την ημερομηνία λήψης πτυχίου. Πλήρη εργασιακά, εκπαιδευτικά και ασφαλιστικά δικαιώματα στους αναπληρωτές.

 • Καμιά απόλυση – κανένας αναπληρωτής χωρίς δουλειά. Διορισμός όλων των αναπληρωτών. Πρόσληψη σε μία φάση, πριν την έναρξη των μαθημάτων, όλων των αναπληρωτών που εργάστηκαν τη φετινή και περσινή σχολική χρονιά, όλων των αναπληρωτών που έχει ανάγκη η εκπαίδευση .
 • Υπολογισμός του ωραρίου των νηπιαγωγών σε 45λεπτη βάση και όχι ωριαία.

Δ. Όχι στην αξιολόγηση – αυτοαξιολόγηση. Να καταργηθεί όλο το αυταρχικό – αντιδραστικό θεσμικό πλαίσιο της αξιολόγησης, εσωτερικής, εξωτερικής, σχολείων και εκπαιδευτικών.  Κατάργηση της ΑΔΙΠΠΔΕ. Ακώλυτη μισθολογική και βαθμολογική προαγωγή για όλους τους εργαζομένους. Παιδαγωγική ελευθερία και δημοκρατία στο σχολείο.

 • Σύλλογος Διδασκόντων με αναβαθμισμένο διοικητικό και παιδαγωγικό ρόλο και θεσμοθετημένη πρωταγωνιστική θέση στη διαδικασία προγραμματισμού, σχεδιασμού, απολογισμού του εκπαιδευτικού έργου. Με συχνές, τακτικές συνεδριάσεις όπου συλλογικά συζητούνται και αντιμετωπίζονται όλα τα παιδαγωγικά ζητήματα. Ο Σύλλογος Διδασκόντων να αποκτήσει θεσμικά αναβαθμισμένο ρόλο σε ζητήματα λειτουργίας της σχολικής μονάδας και σε παιδαγωγικά ζητήματα.
 • Δημοκρατική λειτουργία της σχολικής μονάδας με ανώτερα και μόνα αποφασιστικά όργανα τον Σύλλογο Διδασκόντων και το Σχολικό Συμβούλιο. Με διευθυντή/συντονιστή, αιρετό και ανακλητό συνάδελφο αποκλειστικά από το Σύλλογο διδασκόντων που θα έχει διδακτικά καθήκοντα και τις ίδιες μισθολογικές απολαβές με όλους τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς και ανώτατο όριο θητείας. Λειτουργία γραμματειακής υποστήριξης σε όλα τα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία.
 • Διαφωνούμε πλήρως με την επαναφορά του συστήματος επιλογής διευθυντών μέσω συνέντευξης  και την προσθήκη της αξιολόγησής τους από το Σύλλογο Διδασκόντων.

Ε. Δημόσια δωρεάν, ειδική αγωγή και εκπαίδευση για όλα τα παιδιά. Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους με πλήρη εργασιακά, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Ενίσχυση της ειδικής αγωγής ώστε να αγκαλιάζει αποτελεσματικά το σύνολο των μαθητών που τη χρειάζονται.

 • Μόνιμοι μαζικοί διορισμοί στην ειδική αγωγή με βάση το χρόνο λήψης του πτυχίου και την προϋπηρεσία.
 • Κανένα προσοντολόγιο. Κατάργηση όλων των νόμων που εμπορευματοποιούν την ειδική αγωγή και κατηγοριοποιούν τους εκπαιδευτικούς.
 • Κατάργηση της τροπολογίας για τα τμήματα ένταξης- ενίσχυση της παράλληλης στήριξης και των τμημάτων ένταξης, δημιουργία νέου τμήματος μετά τα 12 παιδιά. Ίδρυση ΤΕ σε κάθε σχολείο (νηπιαγωγείο-δημοτικό) με απαραίτητο εξοπλισμό και εποπτικό υλικό. Στελέχωση των ειδικών σχολείων και των τμημάτων ένταξης με το απαραίτητο προσωπικό.
 • Κατάργηση του αρ. 48 του Ν. 4415/16 που επιτρέπει την ελεύθερη μετακίνηση εκπαιδευτικών από τη γενική στην ειδική εκπαίδευση και την υποστήριξη κάθε μαθητή που χρειάζεται παράλληλη στήριξη μέχρι και από 4 διαφορετικούς εκπαιδευτικούς. Παροχή παράλληλης στήριξης από ΕΝΑΝ εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής, για ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΤΗ που την έχει ανάγκη.
 • Κατοχύρωση παιδαγωγικής εκπαιδευτικής κατεύθυνσης των ΚΕΔΔΥ, άμεση στελέχωσή τους, με μικρότερες περιοχές ευθύνης και λιγότερες διοικητικές αρμοδιότητες.

Συνάδελφοι-ισσες,

Είμαστε σε μια περίοδο που επιχειρείται να εμπεδωθεί στις συνειδήσεις μας η αναποτελεσματικότητα των αγώνων. Αυτό το κλίμα, σε συνδυασμό με την κινηματική άπνοια και τη διάχυτη απογοήτευση, αποτυπώθηκε στις εκλογές για τα υπηρεσιακά συμβούλια .Είχαμε ανάκαμψη των δυνάμεων του παλιού κυβερνητικού συνδικαλισμού, οι οποίες φέρουν τεράστιες ευθύνες για την απαξίωση και την αδυναμία του συνδικαλιστικού κινήματος να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων.

Σε αυτές τις εκλογές, οι Εκπαιδευτικοί εν Δράσει ζητούν τη στήριξή σας και δεσμεύονται να συνεχίσουν τον αγώνα για την αντεπίθεση του εκπαιδευτικού  κινήματος απέναντι στη βαρβαρότητα των μνημονιακών πολιτικών. Καλούμε λοιπόν, κάθε συνάδελφο να οργανωθεί άμεσα στο σωματείο, να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις και τις κινητοποιήσεις του κλάδου μας, να ορθώσει ένα αγωνιστικό τείχος αντίστασης απέναντι στην παραίτηση και την ηττοπάθεια.

ΜΟΝΟ Η ΜΑΖΙΚΗ  ΠΑΡΟΥΣΙΑ  ΤΟΥ  ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ  ΘΑ  ΑΛΛΑΞΕΙ  ΤΟ ΤΟΠΙΟ !

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ:

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ, ΕΝΩΤΙΚΑ, ΜΑΧΗΤΙΚΑ.

ΑΝΑΤΡΕΠΟΥΜΕ  ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥΣ.

Μην αφήνεις  κανέναν να αποφασίζει  για εσένα, χωρίς εσένα !

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

 

antistasi.jpg